25 SMERNIC za izbiro detektiva

Scroll Down

Svet je poln detektivov, profesionalnih, izkušenih, uspešnih, do tistih manj profesionalnih. Večina vas ni imela nikoli opravka z detektivom in posledično ne veste, kako najti detektiva, ki je specializiran za vaš dotični primer. Najeti ustreznega  je lahko velik izziv, zato smo v e-priročniku izpostavili nekaj ključnih in nam pomembnih kriterijev, ki bi vam lahko pri izbiri pomagali.

CILJ E-PRIROČNIKA je podati smernice, da boste lahko presodili strokovnost in profesionalnost detektivske agencije ali posameznega detektiva ter se posledično odločili za ustreznega. Niso vsi detektivi profesionalni in izkušeni , zato je pomembno presoditi, kdo je tisti, ki bo lahko vaš konkreten primer najbolj profesionalno obravnaval ter rešil.

Oborožite se z informacijami, preden se odločite.

1. IZKUŠNJE

Koliko let praktičnih izkušenj ima detektiv in kako aktivno dela? Ali reši le občasno kakšen primer ali se z detektivsko dejavnostjo ukvarja dnevno? Izkušnje, so tiste, ki dajo detektivu ustrezno kompetenčnost! [av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/2-300×218.jpg’ attachment=’6926′ attachment_size=’medium’ align=’right’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-qa85ci’][/av_image]

Postavite detektivu vprašanje s kakšnimi primeri se dnevno ukvarja in za katero področje je specializiran. Koliko podobnih primerov, kot je vaš, je že obravnaval? Kakšen je bil razplet teh primerov? Predlagamo vam, da najamete detektiva, ki je specializiran za primer kot je vaš. Vprašajte ga, koliko podobnih primerov je že obravnaval in kakšen je bil rezultat.

Vsekakor si ne želite, da bo preiskavo notranje tatvine v podjetju ali preiskavo suma goljufije pri povračilu stroškov prevoza delavca na delo opravil detektiv, ki se pretežno ukvarja z družinsko in partnersko problematiko.

 

2. IZOBRAZBA

V Sloveniji mora imeti detektiv najmanj visokošolsko stopnjo izobrazbe, vendar pridobljena diploma in nato detektivska licenca predstavljata le formalen pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti.

Posamezne države zelo različno regulirajo detektivsko dejavnost. Kot dober primer radi izpostavimo primer zvezne države Kalifornije. Slednja zahteva najmanj 6.000 ur terenskega operativnega dela skupaj s policijo, FBI ali z drugim detektivom. Prav tako mora kandidat opraviti državni izpit ter mora biti temeljito preverjen.

 

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/3-300×221.png’ attachment=’6933′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-opdw82′][/av_image]

Kakšno izobrazbo imajo detektivi v detektivski agenciji? So pridobili izobrazbo na FVV, so pravniki? Imajo kakšno dodatno specifično tehnično znanje? Naštete smeri so definitivno priporočljive, saj dajejo dobro teoretično podlago in s tem osnovo za nadaljnji razvoj detektiva.

Prednost predstavljajo tudi dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki se jih udeležuje detektiv ali pa jih za potrebe svojih zaposlenih organizira detektivska agencija interno. Preverite, ali se detektiv redno usposablja, priporočljivo je najmanj enkrat mesečno.

Naše stališče, ki temelji na delovnih izkušnjah, na usposabljanju praktikantov in pripravnikov, sodelovanju s fakultetami, je, da bi moral posameznik, preden pridobi licenco detektiva, nujno imeti najmanj 1-letno pripravništvo, s čimer bi pridobil vsaj osnovno potrebne operativne izkušnje, za samostojno opravljanje enostavnih primerov.

3. REFERENCE

Ali ste detektiva vprašali po referencah in za katere naročnike je že opravljal storitve? Če  vam bo detektiv poimensko navedel reference, premislite o njegovi resnični zavezanosti k molčečnosti, saj bo tudi drugim lahko govoril o tem, da je delal za vas! Detektiv rokuje z občutljivimi podatki, poslovnimi skrivnostmi in je zavezan k molčečnosti. Iz navedenih razlogov po opravljeni storitvi detektivi ne podajamo referenc. Z večino podjetij podpiše detektiv NDA – non disclosure agreement oz. izjavo o nerazkrivanju informacij.

Detektiv pa vam lahko poda druge reference v smislu certifikatov, ki jih je pridobil, izobraževanj, usposabljanj, strokovnih prispevkov itd., iz česar lahko presodite njegovo strokovnost.

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/4-845×321.jpg’ attachment=’6936′ attachment_size=’entry_with_sidebar’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-ls5yhe’][/av_image]

 

4. PRIPOROČILA

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/5-300×200.jpg’ attachment=’6941′ attachment_size=’medium’ align=’right’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-l4vwqa’][/av_image]

Če je možno, povprašajte znance, prijatelje o možnih priporočilih za detektiva oz. detektivsko agencijo. Preverite splet, spletno stran, družbena omrežja detektivske agencije, ki jo nameravate angažirati in si s tem ustvarite prvi vtis.

5. PROFESIONALNA ZDRUŽENJA

Članstvo v priznanih združenjih je lahko velika prednost pri tem, ko ocenjujete ali je detektiv res profesionalen.

Večina detektivov je včlanjenih v razna združenja. Določena profesionalna združenja imajo pogosto pogoje za včlanitev, ki se nanašajo na večletne delovne izkušnje, preverjajo reference detektiva ter opravijo razgovore z osebami, ki jih detektiv navede kot referenčne in znane, s katerimi sodeluje tako poslovno kot akademsko.

6. POOBLASTILO

Zakon o detektivski dejavnosti predpisuje nujen predhoden podpis pooblastila s katerim se opredeli področje na katerem bo detektiv zbiral informacije, namen zbiranja informacij in obseg danega pooblastila (Ur. l. RS št. 17/2011).

7. KAKŠEN JE DELOVNI ČAS DETEKTIVSKE AGENCIJE?

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/8-300×199.jpg’ attachment=’6953′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-jecys2′][/av_image]

Ali nudi detektiv storitve 24/7? V kolikor je delovni čas od 9.00 do 17.00 in gre detektiv poleti in pozimi na dopust ter ni dosegljiv, iščite naprej!

Resna detektivska agencija nudi 24/7 storitve, saj goljufije, tatvine, delo pod vplivom alkohola ali pod vplivom prepovedanih drog, bolniški dopusti itd., nimajo časovne omejitve in gre za primere, ki so urgentne narave. Pri tem velja poudariti, da ima takšna detektivska agencija več zaposlenih in lahko tudi v skladu z delovnopravno zakonodajo dejansko omogoča 24/7 dosegljivost in ni to samo marketinški pristop.

8. KAKO HITRO LAHKO PRIČNE DETEKTIV Z DELOM?

Vprašajte detektiva, kako hitro lahko prične z delom na vašem primeru? V kolikor ima detektiv veliko primerov in istočasno opravlja storitev za vas in še za tri druge stranke se vašemu primeru ne bo mogel v celoti posvetiti. Večina težjih in dolgotrajnejših primerov zahteva angažiranje ekipe detektivov, zato se prepričajte, če dela detektiv sam ali ste najeli večjo detektivsko agencijo.

Iz slednjega razloga je bolje plačati več in si na takšen način zagotoviti detektivsko agencijo, ki se bo lahko v celoti skrbno posvetila vašem primeru ter ga kvalitetno rešila.

9. KJE JE DETEKTIV LOCIRAN? ALI IMA DETEKTIVSKA AGENCIJA SVOJE PISARNE?

Če se detektiv sestaja z vami izključno v gostinskih lokalih, naj bo to za vas znak, da ga ne angažirate! [av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/10-300×199.jpg’ attachment=’6957′ attachment_size=’medium’ align=’right’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-hbbx4i’][/av_image]Resna detektivska agencija nujno potrebuje svoje poslovne prostore za diskretno delo, za sestanke s strankami, strateške operativne sestanke, načrtovanje in priprave na preiskavo, za hrambo tehnične opreme in dokumentacije ter za pisanje poročil. Verjetno si ne želite, da bi detektiv pisal poročilo v domačem stanovanju med drugimi člani gospodinjstva.

Prav tako pa morate seveda vedno vedeti, kje boste lahko detektiva v delovnem času našli. Urejene in dobro opremljene pisarne vam dajo tudi boljšo predstavo o detektivski agenciji.

10. UVODNI SESTANEK

Kratek uvodni sestanek naj bo v pisarni, ob razpoložljivem času in brezplačen. Namenjen je temu, da detektivu predstavite situacijo v kateri ste, in da skupaj z detektivom dorečete najoptimalnejša nadaljnja postopanja.

Tekom uvodnega sestanka imate priložnost, da ugotovite, kakšen je detektiv in ali je kompetenten za vaš primer. Medsebojno se dogovorite za vse podrobnosti in pričakovanja, da ne bi bilo kakšnih nesporazumov.

Na uvodni sestanek prinesite vso dokumentacijo s katero razpolagate in informacije in bodite pripravljeni, da dobro razložite, kaj konkretno potrebujete.

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/11-300×200.jpg’ attachment=’6963′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-fgpq8y’][/av_image]

Če, ste direktor ali kadrovnik v podjetju ter sumite vašega delavca, da krši bolniški dopust, detektivu posredujte  informacije o delavcu kot so, opis  in fotografija delavca, če z njo razpolagate, podatke o bivališču, osebnem vozilu, hobiji ipd.

V naši detektivski agenciji zavrnemo kar nekaj strank, predvsem v primerih, ko gre za nerealna pričakovanja, sivo cono delovanja ali pa v primerih, ko zaradi obsega dela nimamo dovolj časa ali pa stranko najprej napotimo na odvetnika, ki prouči primer in nam nato sporoči, kakšno konkretno dokazno gradivo potrebuje v dotičnem primeru.

Spoštujte tudi čas detektiva, ki si ga je vzel za vas.

11. KAKO SE POČUTITE Z DETEKTIVOM?

Kakšen je vaš prvi vtis o detektivu? Je njegova primarna skrb denar?

Je detektiv spoštljiv, spodoben, dostojen, etičen?

Ali razume vašo situacijo?

So njegovi odgovori primerni, ste odšli iz pisarne pomirjeni, da bo pomagal rešiti vašo situacijo, vam je dal poštene odgovore?

12. KOMUNIKACIJA

Na kakšen način bo detektiv komuniciral z vami tekom preiskave? To vprašanje je pomembno, v kolikor sta si naročnik in preiskovana oseba blizu (prebivata skupaj ali pa je preiskovana oseba zaposlena pri naročniku npr. pri preverjanju odtekanja poslovnih informacij)?

Kako vas bo detektiv obveščal o ugotovitvah, ali bo to dnevno, tedensko, po telefonu, preko elektronske pošte, osebno? Če gre za bolj obsežen primer, se dogovorite, kako naj vas detektiv obvešča.

13. ZAUPNOST, MOLČEČNOST

Detektivi smo v zadevah, ki jih opravljamo oziroma, ki so nam bile zaupane zavezani k molčečnosti. Informacije in podatke, ki jih detektiv zbere za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. [av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/14-300×212.png’ attachment=’6965′ attachment_size=’medium’ align=’right’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-dl9j4i’][/av_image]Če vam detektiv razkrije, za katera podjetja dela, krši zavezo k molčečnosti in obstaja velika verjetnost, da tudi informacije posredovane z vaše strani ne bodo obravnavane kot poslovna tajnost. Detektivsko delo ni delo preko roba zakona, v sivini, ampak je resno preiskovalno delo! Vsakdo si zasluži, da zanj dela profesionalec, zato se ne zadovoljite s povprečjem.

Informacije in podatki, ki ste jih posredovali detektivu, morajo ostati med štirimi stenami njegove pisarne, tudi če se za angažiranje detektiva ne boste odločili. So primeri, kjer stranki odsvetujemo naše delo, bodisi zato, ker smatramo naš strošek previsok glede na pričakovane rezultate, bodisi zato, ker jo najprej pošljemo k odvetniku ipd.

14. POZNA ČLOVEŠKO NARAVO

Detektiv mora imeti pravilen pristop do ljudi in mora znati ravnati z njimi. Znati mora spraševati, intervjuvati o bistvenih podatkih za vsak specifičen primer. Izkušnje z ljudmi so za uspešnega detektiva nujne, saj si lahko le na takšen način izoblikuje »občutek« za delo z ljudmi in posledično si tako detektiv razvije sposobnost za zbiranje določenih informacij.

15. IZGLED, VIDEZ

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/16-214×300.jpg’ attachment=’6969′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=’circle’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-cqsco2′][/av_image]

Kako vaš detektiv izgleda? Je urejen, ali je ekscentričen, v škornjih, s klobukom, v stari razvlečeni majici? Detektiv mora biti lepo urejen in oblečen vsaki situaciji primerno.

Res pa je, da je potrebno vzeti v zakup, da lahko detektiva  »ujamete« tudi direktno iz terena, dolge vožnje ali iz večdnevnega nadzora…

Pri nas smo detektivi običajno vedno poslovno urejeni, zna pa se zgoditi, da nas okoliščine pripeljejo do tega, da več dni presedimo v vozilu in se nimamo vedno možnosti preobleči, ko hitro odreagiramo na potrebe strank.

16. MEDIJSKA IZPOSTAVLJENOST

Ali je detektiv aktiven? Se udeležuje strokovnih posvetov? Je napisal kakšne strokovne članke? Ali je detektiv prepoznan v skupnosti? Ima reprezentativno spletno stran, Linkedin profil? Ga družba smatra kot strokovnjaka? Preverite!

Precej uspešnih detektivov po svetu je medijsko prepoznanih po svojem dobrem delu. Pomisleki ali bo nadzorovana oseba prepoznala detektiva, ki se pojavlja v medijih, so nepotrebni.

Izkušen in profesionalen detektiv bo preiskavo ali nadzor strokovno izpeljal, saj se lahko na primeru angažira ekipo, ki ni izpostavljena v medijih, poleg tega pa zadošča le sprememba oblačil in uporaba dodatkov za spremembo videza. V kolikor pa gre za zbiranje informacij in opravljanje razgovorov, pa detektivu, ki je znan, to ne predstavlja nobenih ovir, kvečjemu ima njegova pojavnost pri ljudeh še večjo težo in mu bodo informacije še rajši zaupali.

17. SODELOVANJE Z ODVETNIKOM

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/18-300×225.jpg’ attachment=’6973′ attachment_size=’medium’ align=’right’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-bg7tqa’][/av_image]

Vprašajte detektiva, če bo sodeloval z vašim odvetnikom, v kolikor bo to potrebno. Pozanimajte se ali ima dovolj izkušenj pri delu z odvetniki. V kolikor bo strokovno detektivsko poročilo in dokazno gradivo podlaga za vaše nadaljnje postopke, potem se delo detektiva zagotovo ne bo končalo s tem, ko vam bo predal poročilo, ampak je velika verjetnost, da ga boste potrebovali tudi v nadaljnjem postopku, da bo vam ali odvetniku kaj obrazložil ali pa, da bo priča v kazenskem ali pravdnem postopku. Torej je pomembno, da ima dovolj izkušenj tudi na tem področju in da se bo znašel.

18. KAKŠNO POROČILO LAHKO PRIČAKUJEM?

Ali vam bo detektiv izdelal strokovno detektivsko poročilo? Kako je z dokaznim gradivom? Izčrpno in strokovno napisano poročilo je ključnega pomena, v kolikor so pred vami nadaljnji postopki, kot je npr. odpoved delovnega razmerja delavca, kazenska ovadba, pravda ipd.

Strokovno detektivsko poročilo mora biti dobro strukturirano, detajlno, s pravnim izrazoslovjem, slovnično brezhibno in s točnimi ugotovitvami preiskave. Poročilo ne sme zajemati subjektivnega mnenja ali predvidevanj detektiva.

Poročilo zajema običajno tudi priloge – listine, fotografije, video posnetke, odvisno seveda od vrste detektivske storitve.

Detektivsko poročilo je običajno pomemben vir informacij v eventualnem nadaljnjem postopku in velika dodana vrednost delu odvetnika.

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/19-845×321.jpg’ attachment=’6977′ attachment_size=’entry_with_sidebar’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-95jcya’][/av_image]

 

19. PRIČANJE NA SODIŠČU

V kolikor imate primer, za katerega obstaja velika verjetnost, da se bo nadaljeval v kazensko ovadbo ali pravdo, morate najeti detektiva, ki je dober v pričanju, kar je posebna veščina. Detektiv mora biti dober v pričanju na sodišču, zato preverite ali ima zadostne izkušnje na tem področju.

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/20-180×180.jpg’ attachment=’6976′ attachment_size=’square’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-p2hwi’][/av_image]

Vprašajte ga, če je že kdaj v preteklosti pričal na sodišču v podobnem primeru, kot je vaš.

V kolikor bo vaša situacija končala na sodišču, bo neprimerno bolje, če imate detektiva, ki je močan na tem področju in je navajen pričati in predstavljati dokaze in informacije, ki jih je odkril in zbral na sodišču.

V kolikor gre detektiv pričati na sodišče, se ga bo lahko izprašalo tudi o njegovih delovnih izkušnjah, letih dela v tem poklicu, izobrazbi itd., zato premislite tudi o tem, ali ga bo gledalo sodišče kot strokovnjaka.

Ali izgleda profesionalno, bo imelo sodišče spoštovanje do njega?

 

20. NELEGALNE IN NEETIČNE METODE DELA TER INFORMACIJE, KI JIH DETEKTIV NE MORE PRIDOBITI

Ali se detektiv poslužuje vsakršnih metod, da bi dosegel svoj cilj?

Prisluškovanje, uporaba sledilnih naprav, pridobivanje telefonskih ter bančnih izpiskov, vdor v elektronsko pošto in profile družabnih omrežij, poseganje v zasebni prostor itd., vsa našteta dejanja so detektivu prepovedana.

Naj vam zagori rdeča luč, če je detektiv proti plačilu pripravljen storiti katero izmed navedenih stvari!

21 DETEKTIVA SO OPAZILI, KAJ PA SEDAJ?

Vprašajte detektiva, kaj se zgodi, če ga nadzorovana oseba ali kdo drug opazi in razkrije? Kakšni so njegovi standardni operativni postopki? Ali ima detektiv pripravljen tudi rezervni plan? Kako bo v takšnem primeru ščitil vašo anonimnost?

22. ZAVAROVANJE

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/23-180×180.jpg’ attachment=’6985′ attachment_size=’square’ align=’right’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-2d0w2′][/av_image]

Detektiv v Sloveniji mora imeti obvezno sklenjeno zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja detektivske dejavnosti. Podatke o zavarovalnih policah moramo detektivi sporočati tudi Detektivski zbornici, tako da obstoj zavarovanja strankam ni potrebno preverjati.

23. GARANCIJA NA REZULTAT

Detektiv vam ne more garantirati za rezultat, ki ga vi želite oziroma hočete in to je potrebno posebej poudariti!

Detektivovo delo je, da najde resnico in v kolikor ste ga najeli, da v vašem podjetju odkrije, kdo od zaposlenih odtujuje vaše proizvode, lahko ugotovi, da jih v tistem času ne odtujuje nihče.

Kar želite in pričakujete od detektiva, ni vedno tisto, kar boste prejeli. Detektiv rezultata ne more garantirati! Detektiv lahko zagotovi, da bo naredil vse, kar se da na primeru, z vso skrbnostjo in strokovnostjo!

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/24-180×180.png’ attachment=’6989′ attachment_size=’square’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-3u6feq’][/av_image]

24. STROŠKI

Ko se dogovorite o pričakovanjih, naj detektiv sporoči predvidene stroške, v okviru katerih se mora potem držati, razen seveda v izjemnih okoliščinah, s čimer pa morate biti predhodno seznanjeni.

[av_image src=’https://www.detektiv-dva.si/wp-content/uploads/2018/05/25-300×225.jpg’ attachment=’6992′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-22rz76′][/av_image]

Razlika med dobrim detektivom in slabim je razlika med etično osebo in nekom, ki vas bo prinesel naokoli. Iz tujine je znanih mnogo primerov, ko je oseba naročila določeno storitev ter jo plačala in je takoimenovani detektiv šel do nasprotne strani in ji vse to izdal za dodatno plačilo.

Tako kot odvetniki, imamo tudi detektivi urno postavko med 50 – 100,00 eur plus dodatni stroški, kot so kilometrina, parkirnina, stroški letalske karte, nočitve v hotelu, rent-a-carja ipd. V kolikor je ur več, se je možno seveda dogovoriti tudi za pavšal. Vse je odvisno od časa, ki ga detektiv potrebuje, da reši primer.

Bolj kot je zahtevna in specialna preiskava, višja je seveda cena.

Plačati 2.000 ali 3.000 eur detektivu za storitev, ki vam bo v končni fazi rešila sum na nelojalnega delavca, ki odtujuje blago iz podjetja ali vas goljufa pri potnih stroških, je vsekakor vredno tega denarja, saj boste na drugi strani privarčevali večkratnik tega zneska. Vaš strošek torej ni strošek, ampak privarčevan denar.

V kolikor je cena občutno nižja, je to verjetno predobro, da bi bilo res! Morda ste najeli osebo, ki je začetnik v svojem poslu in nima izkušenj ter niža ceno, da bi si pridobil stranke. Razmislite, ali boste sprejeli tveganje nekvalitetno opravljenega dela!

25. AVANS

V primeru, ko dela detektiv za gospodarsko službo, se storitev plača v večini po 8-dnevnem ali 30-dnevnem plačilnem roku. V kolikor gre za daljšo preiskavo ali nadzor, se lahko strošek obračuna na 14-dnevni ali mesečni ravni.

Pri strankah fizičnih osebah dela večina detektivov na princip delnega avansnega plačila. Ko stranka plača avans, se detektiv loti dela. S tovrstnim načinom dela so se detektivi rešili problematike neplačil.

Naj bodo stroški detektiva striktno dogovorjeni in prepričajte se, da ne bodo presegli dogovorjenega zneska brez vaše odobritve. V kolikor je storitev naročena in si stranka tik pred zdajci premisli, se avansno plačilo ne vrača, detektiv si je namreč rezerviral čas za primer in posledično tudi zavrnil ostala povpraševanja.

USPEŠNI DETEKTIVI

  • Imajo ustrezne izkušnje.
  • Imajo ustrezne reference.
  • So člani profesionalnih organizacij, v katerih aktivno delujejo.
  • Vam bodo na razpolago takrat, ko jih boste potrebovali.
  • Delajo v profesionalnih pisarnah.
  • So komunikativni, etični, spoštovani in zaupanja vredni.
  • So strokovnjaki na področju, na katerem potrebujete storitev in so obravnavali že mnogo podobnih primerov.

ZAKLJUČEK

Odločitev, najeti detektiva, marsikdaj ni lahka, saj se verjetno soočate s problemi in ste na nek način v slepi ulici. Vedite, da boste s tem, ko boste angažirali etičnega in profesionalnega detektiva, našli sogovornika in pomočnika, ki vam bo pošteno in realno povedal, kaj bi bilo v vašem primeru najbolje storiti.

Na dobrega detektiva se lahko zanesete. Presodil bo, kaj je najboljše za vas in vam svetoval morda odvetnika, terapevta ali kakšnega drugega specialista. Izkušeni detektivi imamo mnogo poznanstev in poznamo preizkušene strokovnjake na različnih področjih, s katerimi redno sodelujemo. Vaš in naš namen je, da se opolnomočite in zagotovo vam detektiv lahko pri tem bistveno pomaga.

Detektiv vam lahko priskrbi informacije, ki vam bodo vzvod, dobra izhodiščna točka za pogajanja. Lahko vam priskrbi informacije, do katerih je težko priti in so odločilne za sprejemanje določenih odločitev. Profesionalen in kredibilen detektiv lahko pomeni razliko ali boste zmagali v eventualnem nadaljnjem postopku ali ne.

V kolikor boste sledili tem 25 korakom, ste lahko gotovi, da boste izbrali detektiva, ki bo najbolj kompetenten za rešitev vašega problema.

 

Bernarda ŠKRABAR,

mag. var., predsednica Komisije za izvajanje strokovnega nadzora nad detektivi, Detektivska zbornica Republike Slovenije

Drag View Close play
Scroll Top