Kdo sem?

Po opravljeni diplomi sem se prijavila na detektivski izpit in ga v prvem roku uspešno opravila. Takoj za tem sem pridobila licenco za opravljanje detektivskega dela, ki ga z velikim veseljem opravljam strokovno, vestno, predano in z najvišjo stopnjo etične odgovornosti.

Leta 2007 me je skupščina detektivov izvolila v upravni odbor Detektivske zbornice Republike Slovenije, na naslednjih rednih volitvah leta 2009 sem bila v upravni odbor ponovno izvoljena, tako da je v upravnem odboru to sedaj moj drugi mandat. Sem članica uredniškega odbora strokovne revije Detektiv, v letu 2007 sem prav tako sprejela funkcijo sekretarke Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje, ki je znano po svoji dolgoletni tradiciji. Sodelujem z različnimi strokovnjaki na področju varnosti v Sloveniji in v tujini.

Zbornica RS za zasebno varovanje mi je izdala certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za varnostnega managerja in z letošnjim letom opravljam funkcijo odgovorne osebe v znanem podjetju za zasebno varovanje. Opravila sem tudi izpit o varnem rokovanju z orožjem in posedujem varnostno orožje. Sem pooblaščena sodna vročevalka. S Fakulteto za varnostne vede, Univerza v Mariboru sodelujem na področju usposabljanja varnostnikov v projektu vseživljenjskega učenja – v projektni skupini smo izdelali program za usposabljanje varnostnikov v lokalih. Sem članica projektne skupine EPIC, pod okriljem IKD – Mednarodna zveza združenj detektivov, Dunaj. Po končani diplomi sem se na Fakulteti za varnostne vede vpisala na magistrski študij, kjer imam povprečno oceno 9.0 , trenutno pa raziskujem in pišem svoje magistrsko delo.

Na področju detektivske dejavnosti delujem že sedmo leto in to aktivno, kar smatram s tem, da sem se vsa ta leta dobro preživljala izključno z detektivsko dejavnostjo. Ker težim k strokovnosti in nenehni nadgradnji, sem lani s kolegico odprla prvo žensko detektivsko agencijo v Sloveniji – Detektivska agencija Satja. V okviru priprav na detektivski izpit sem napisala skripto, v kateri je zbrano vso gradivo za opravljanje detektivskega izpita. Ideja, da bi zadevo osvežila in posodobila, je v meni kalila dolgo časa in lansko leto sem s kolegico izdala obsežen Priročnik za detektive, ki je napisan po Programu detektivskega izpita (424 strani). Aktivno se udeležujem strokovnih posvetov v Sloveniji in v tujini in sem avtorica večjega števila strokovnih člankov, nekaj jih je objavljenih v rubriki »Strokovni članki«.

Imam veselje do dela z ljudmi in svetovanja ter sem dober organizator, povezovalec in usmerjevalec timskega dela. Imam dobra organizacijska znanja in sem kompetentna za načrtovanje in vodenje (natančnost, iznajdljivost, analitičnost, empatičnost…). Delo v detektivski dejavnosti zahteva širok spekter znanj, zato se permanentno izobražujem in usposabljam na različnih področjih. Imam mnogo inovativnih idej na področju zasebnega varstva, ki jih počasi uresničujem. S svojimi kompetencami sem pripravljena sodelovati z ljudmi, ki jih smatram kot primerne za doseganje visoko zastavljenih ciljev.

Drag View Close play
Scroll Top