Detektiv in iskanje informacij

Scroll Down

Vsi smo se že znašli ali pa se dnevno srečujemo, ko v iskalnik Google vnašamo iskalne besede in besedne zveze v povezavi z osebo ali zadevo, ki nas zanima. Vsakodnevno torej iščemo informacije. Vendar ni vedno tako preprosto kot bi si želeli in v smislu »poguglaj« odgovor. Tipično iskanje informacij preko Googla zajema le manjši odstotek interneta, in s tem pušča milijone podatkov neodkritih.

Foto vir: http://zackwilliamson.com/

Z iskanjem informacij vam lahko v zakonskih okvirih pomagamo tudi detektivi. Po ZDD-1 imamo v okviru pisnega pooblastila naročnika pravico pridobivati podatke iz:

  • Centralnega registra prebivalstva (CRP),
  • evidence registriranih vozil,
  • evidence zavarovancev,
  • slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov (29. člen ZDD-1).

Poleg navedenega informacije zbiramo tudi z osebno zaznavo, in sicer lahko detektiv iz tega naslova pridobiva informacije z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorov ter krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora (30. člen ZDD-1).

Pridobljene informacije se zabeležijo s pomočjo dovoljenih tehničnih stredstev (običajno gre za fotografski material) ter zapišejo v detektivsko poročilo, ki služi kot dokaz v nadaljnjih postopkih pred sodišči ali drugimi državnimi organi. Detektiv je na sodišče lahko vabljen tudi kot kvalificirana priča.

Mnogokrat pa se od detektiva zahtevajo dejanja, ki so mu po slovenski zakonodaji prepovedana. Detektiv ne sme:

  • opravljati upravičenj, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi;
  • uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo policija, SOVA in Obveščevalno varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo;
  • opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne ali obveščevalne službe in za politične stranke ter ustanove, katerih ustanovitelji so politične stranke (32. člen ZDD-1).

 

DETEKTIVSKO VARNOSTNA AGENCIJA vam zagotavlja, da boste bolj mirnih misli, vedoč da imate vse informacije, ki jih potrebujete za boljše in informirane odločitve, bodisi znotraj podjetja bodisi v vašem privatnem življenju.

Drag View Close play
Scroll Top