Akti in pravilniki detekriv dva

Akti in pravilniki

Scroll Down

Mnoga zakonska določila napotujejo, da si podjetja svoje poslovanje in odnose pravno uredijo z notranjimi akti oz. s pravilniki. Ti morajo biti natančno izdelani, nenazadnje pa morajo zasledovati praktično uresničljivost v vsakdanjem življenju.

 

Mnogokrat pri opravljanju detektivske dejavnosti zasledimo, da številna podjetja v svojih internih aktih predvidijo razna postopanja zoper delavca, ki so lahko nezakonita in nelegitimna. Predvsem se problematika pojavlja na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu.

 

Najpogosteje zaznamo nepravilnosti in pomanjkljivosti v pravilniku, ki ureja postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.

Akti in pravilniki detekriv dva

Notranji akti in pravilniki

Mnoga zakonska določila napotujejo, da si podjetja svoje poslovanje in odnose pravno uredijo z notranjimi akti oz. s pravilniki. Ti morajo biti natančno izdelani, nenazadnje pa morajo zasledovati praktično uresničljivost v vsakdanjem življenju.

 

Mnogokrat pri opravljanju detektivske dejavnosti zasledimo, da številna podjetja v svojih internih aktih predvidijo razna postopanja zoper delavca, ki so lahko nezakonita in nelegitimna. Predvsem se problematika pojavlja na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu.

 

Najpogosteje zaznamo nepravilnosti in pomanjkljivosti v pravilniku, ki ureja postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.

Delodajalci predvidijo različne načine ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog. Pri čemer pa je predmet izbire pogosto najinvazivnejša metoda, s katero se posega v intimo in zasebnost testiranega delavca. Tako se zdi, da niti nismo daleč od prekomernega poseganja v zasebnost, vzpostavljanja diskriminatornega okolja in celo morebitnega povzročanja krivice delavcu.

V izogib slednjim nevšečnostim vam svetujemo in sodelujemo pri pripravi mnogih pravilnikov, zapisnikov in drugih pravnih dokumentov.

V sodelovanju z našim notranjim odvetnikom vam lahko pomagamo tudi pri sestavi drugih dokumentov vezanih na delovno razmerje. Pomoč vam lahko ponudimo pri sestavi pogodb o zaposlitvi, kot tudi v  postopkih v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Drag View Close play
Scroll Top