Informacijska varnost

S prihodom digitalizacje je postala informacijska varnost še kako pomemben segment, saj si ne želimo, da bi nepooblaščene osebe prišle do vaših podatkov. Zato je zelo pomembno zavedanje segmenta informacijske varnosti.

Informacijska varnost pomeni varnost informacij, podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem.

Informacijska varnost se pojmuje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost informacij in podatkov ne glede na njihovo obliko, ki je lahko tiskana, v obliki razne dokumentacije, elektronska ali katera druga.