Izbira dobrega detektiva

Na kaj moramo paziti pri izbiri dobrega detektiva?

Scroll Down
Izkušnje, izkušnje!

Preverite detektiva… ali je dovolj usposobljen? Opravlja aktivno ta poklic? Koliko let delovnih izkušenj ima? Zavedajte se, da tako kot dober pianist ali violinist ne postane čez noč, ampak z leti in leti učenja, truda, napora, odrekanja, vaje, tako tudi dober detektiv ne postane čez noč, ampak z leti in leti dela, učenja, usposabljanj in iz tega izhajajoče izkušenosti. Na tem mestu strankam svetujemo, da res dobro preverijo ponudnika detektivskih storitev.

Detektiv je oseba, ki je usposobljena za to, da zbira informacije in je v večini držav po svetu tudi licencirana. Detektiv zbira informacije po pooblastilu fizične osebe, podjetja, odvetnika, ki ga za to pisno pooblasti.

Dejavnost je pridobivanje informacij in ugotavljanje resnice. Res je, da nekatere stranke ne želijo videti resnice takšne kot je, vendar je osnovna naloga detektiva, da zbere dokazno gradivo, ugotovi dejstva, takšna kot dejansko so (dobra ali slaba za stranko) in jih kot takšna tudi predstavi stranki.

Detektiv mora biti zelo kreativen, mora razmišljati izven okvirjev oz. razmišljati, kot da teh okvirjev sploh ni, znati mora sprejemati hitre odločitve, biti mora razgledan, zelo komunikativen v vseh možnih okoliščinah, rad mora delati z ljudmi in za ljudi (tj. s široko paleto ljudi: tako s tistimi z roba družbe, brezdomci, kot z osebami na visokih položajih in vse vmes). Pomembna je tudi empatija in intucija.

Pri preiskovanju določenega primera mora odgovoriti na zlata vprašanja kriminalistike, ki so zelo uporabna tudi pri detektivskem delu! Detektiv ima močan »drive«, ki ga vodi, da pride primeru do konca in ga reši, žene ga ta neustavljiv gon. Pomembno pri tem je, da detektiv išče in najde dejstva, fakte, dokazno gradivo in ne podaja svojih mnenj, saj je detektivska dejavnost iskanje dokaznega gradiva, ne mnenj.

Detektiv mora biti natančen, mora imeti zelo dober raziskovalni duh, mora se znati zelo dobro verbalno in pisno izražati. Zelo dobro mora poznati zakonodajo.

Večina dela detektiva je terenskega, torej izven pisarne, detektiv nima nekega fiksnega delovnega časa ali pa je ta zelo različen, prilagaja se posameznemu primeru, ki ga rešuje. Narava dela je lahko včasih vznemirljiva, adrenalinska, redko morda tudi nevarna, sicer pa je pogosto lahko delo monotono in dolgočasno, ko mora detektiv stacionarno čakati ure in ure, da se določena stvar na terenu zgodi, da jo bo lahko zadokumentiral.

Kreativnost, kreativno in logično razmišljanje so pogoj, da je lahko človek dober detektiv, je pa to redka lastnost, saj kreativno razmišljujoči ljudje pogosto niso logično razmišljujoči in obratno.

Detektiv ne postaneš čez noč! Res je, da moraš imeti določene afinitete, določene prirojene lastnosti, vendarle je dober detektiv strokovnjak z veliko znanja, ki ima vrsto let izkušenj dela v detektivski dejavnosti!

Marsikdo se lahko odloči, da se poda na pot detektiva in se uči ter usposablja, vendar le peščica doseže odličnost.

 

Drag View Close play
Scroll Top