Kaj dela odvetnik
Scroll Down

Odvetnik rešuje pravne probleme in vodi pravne postopke. Vsak posameznik se znajde kdaj v situaciji, ko potrebuje strokovno pomoč odvetnika, saj je razumljivo, da nas je večina laikov na tem področju oz da ne more vsak obvladati vseh področij. Zato je smotrno, da se ob nastanku in reševanju problema obrnete na pomoč odvetnika, ki bo v vašem imenu in namesto vas poskušal najti najboljšo rešitev. Tako lahko odvetnik za vas vodi predpravdni postopek in skuša rešiti zadevo še preden pride na sodišče, kar je tudi najugodneje in najhitreje za stranko.

Kadar pa ta prizadevanja niso uspešna, bo odvetnik vaše interese in pravice uveljavljal na sodišču. Tako vam lahko odvetnik pomaga z nasveti, kako najbolje postopati v nekem primeru, ali vam pomaga pri pogajanjih za sklenitev raznih pogodb  -prodajnih, o zaposlitvi, stvarno pravnih ipd. ter jih tudi pripravi. Kadar so vam kršene pravice ali povzročena škoda pa skuša odvetnik nastalo nepravilnost oz. nezakonitost odpraviti, s tem, da za vas uredi satisfakcijo. V primerih, ko so izčrpane vse možnosti sporazumnega reševanja nekega spora, pa bo odvetnik za vas vložil tožbo in sodno uveljavljal vaše pravice, oz bo vaše interese ščitil, ko bo nekdo drug proti vam sprožil sodni postopek.

Po izdani ugodilni sodni odločbi pa bo odvetnik pomagal, da boste prisojeno tudi dejansko prejeli, po potrebi tudi skozi izvršilni postopek. Delovno področje odvetnika je praktično neomejeno, saj v vsakem segmentu življenja obstajajo neka pravila po katerih se ravno in zakoni, ki jih je treba spoštovati, zato je pomoč odvetnika vedno bolj dobrodošla in potrebna v vsakdanjem življenju.

Drag View Close play
Scroll Top