Kako najamem detektiva?

Scroll Down
  1. PRVI KONTAKT

Vsekakor je najprej prvi korak, da nas kontaktirate: lahko telefonsko na stacionarno telefonsko številko +386 (0)1 292 77 95 ali na mobilno telefonsko številko +386 (0)31 246 072. Če vam bolj odgovarja pisna komunikacija, se na nas lahko obrnete tudi preko e – mail naslova: [email protected].

Kontaktirate nas lahko tudi preko profilov na družabnih omrežjih, kjer vam odgovorimo v najkrajšem možnem času: obiščite nas na profilih Facebook, Twitter, Google + in ostalih:

 

  1. ALI JE SESTANEK V NAŠIH PISARNAH NUJEN?

Sestanek pri nas ni nujen, ga pa pred prevzemom kompleksnejšega primera priporočamo. Nekatere stranke nas s podrobnostmi seznanijo izrecno na sestanku, kjer se počutijo varne. Vse, kar nam poveste varujemo kot poslovno skrivnost, in smo v skladu s slovensko zakonodajo zavezani k molčečnosti in varovanju poklicnih skrivnosti.

 

  1. PODATKI O PRIMERU

Na podlagi opisa vaše težave, detektiv za vas pripravi načrt dela in vas zaprosi za potrebne podatke, ki nam jih posredujete bodisi telefonsko/e-pošta bodisi na sestanku.

 

  1. PODPIS POOBLASTILA

Če se z detektivom dogovorite o sodelovanju, morate podpisati pisno pooblastilo, s čimer detektiva pooblastite, da v vašem imenu in za vašo korist pridobiva potrebne podatke in informacije.

  1. PRIPRAVA NA PRIMER

Na primer se vedno pripravimo – v skladu z načrtom dela, vam izdelamo stroškovnik in morebitni strošek, ki ga naš angažma pomeni za razrešitev vašega primera.

 

  1. IZVEDBA

Takoj po prejemu avansnega plačila, se primera lotimo tudi na terenu.

 

  1. STROKOVNO POROČILO

Kjer je to potrebno za stranko napišemo strokovno poročilo z vsemi elementi. V nadaljnjih postopkih je takšno poročilo uporabno kot dokazno gradivo v postopkih pred sodišči in drugimi organi.

  1. POROČANJE STRANKI

Stranki o njenem primeru poročamo dnevno, ob zaključkih nadzora ali primera, ki ga obravnavamo. Po potrebi in v odvisnosti od primera smo z naročnikom na zvezi tudi sproti zaradi posvetovanja, ko je potrebna relevantna informacija, ki nam lahko omogoči še uspešnješe reševanje določenega primera.

 

  1. ZAKLJUČEK PRIMERA

Pod lupo_cased closed
Ob zaključku primera izdamo naročniku strokovno poročilo.

Na podlagi zadostne količine zbranih informacij in dokaznega gradiva* oz. po posvetovanju z naročnikom zaključimo primer.

 

 

 

 

 

  1. PLAČILO

Z manjšimi podjetji in posamezniki poslujemo po načelu plačanega avansa (predračun). S stalnimi naročniki naših storitev pa se dogovorimo za plačilo ob zaključku vsakega posameznega primera.

 

Cena oz. končni strošek je odvisen od težavnosti primera in tudi od tega, koliko detektivov je potrebno za posamezni primer angažirati. K delu detektiva se prišteje še strošek kilometrine v višini 0, 45 EUR/km, ki se zaračuna iz naše najbližje poslovne enote. Pri terenskem nadzoru sta najpogosteje za kvalitetno in profesionalno rešitev primera potrebna najmanj 2 detektiva. V primeru, da gre za dlje časa trajajoč nadzor, strankam ponudimo tudi pavšalno plačilo.

*Naše naročnike vedno vnaprej opozorimo, da cena detektivskih storitev ni pogojena z uspešno pridobitvijo dokaznega gradiva, kadar gre za objektivne okoliščine, na katere kot izvajalci storitev ne moremo vplivati. Nadzorovane osebe ne moremo prisiliti v takšno delovanje, ki bi pomenilo kršenje  (npr. nadzorovanega na bolniškem dopustu ne moremo prisiliti v to, da bo zapustil kraj bivanja ali da bo opravljal lažja oz. težja fizična dela). Objektivne okoliščine so tiste, ki včasih narekujejo, ali bomo pri pridobitvi dokaznega materiala uspešni ali ne. Ne glede na to, svoje delo vedno opravimo v skladu z naročilom in zakonom, ki nas zavezuje. Naša dolžnost je, da delo za naročnika opravimo vestno, profesionalno, skrbno, etično in gospodarno. Vedenje nadzorovanega pa je odvisno predvsem in samo od nadzorovane osebe same – to je objektivna okoliščina našega dela, na katero nimamo vpliva.

Delo detektiva je zahtevno in težaško, in nikakor romantično. Delamo v vseh vremenskih pogojih, mrazu, dežju, vetru, vročini. Redko imamo proste vikende in praznike, na teren se odpravimo, ko je to potrebno, da za svojega naročnika zavarujemo dokazno gradivo. Pri svojem delu moramo biti pazljivi, diskretni, ne smemo se razkriti, a hkrati moramo priti do rezultata, ki ga želi naročnik. Večkrat je potrebno menjati vozila, na terenu pa angažirati več detektivov, vse to pa je povezano s stroški. Velikokrat je na cesti potrebno tvegati, storiti prometni prekršek. Pri reševanju problema je potrebno imeti zadostno mero potrpežljivosti, s katero se pridobi ustrezna fotogtafija ali posnetek.

Detektivsko delo ni lahko in brezskrbno kot to (želijo) prikazati nanizanke in filmi. Vse bolj pogosto smo tudi v Sloveniji tarča nasilnih konfrontacij, ne le besedni, ampak tudi fizičnih.

Ne preiskujte sami, najemite profesionalca!  Detektiv bo za vas pridobil ustrezno dokazno gradivo, s čimer se boste lahko prepričali, ali imajo vaši dvomi utemeljeno podlago ali ne.

 

VAŠ DVA TIM

DVA-nov logo

Drag View Close play
Scroll Top