• Delovno pravo

  Odvetnik na področju delovnega prava vam svetuje pri urejanju delovnopravnih razmerij in v primeru delovnih sporov zastopa v postopkih, in sicer tako znotraj podjetja, kot pred delovnimi sodišči in pred drugimi državnimi organi.

  Odvetnik - delovno pravo
 • Pogodbeno pravo

  Pogodbeno razmerje se začne s sklenitvijo pogodbe, ustno ali pisno. Pogodba ni samo nepotrebna papirologija, ampak je namenjena pravni varnosti strank in dokazljivosti

  Odvetnik - pogodbeno pravo
 • Družinsko pravo

  Odvetnik na področju družinskega prava vam pomaga pri družinskih razmerjih, razvezi zakonske skupnosti, urejanja stikov, skrbništva, rejništva, posvojitev, preživnine, delitve skupnega premoženja, priprave tožb itd.

  Odvetnik - družinsko pravo
 • Obligacijsko pravo

  Obligacijsko pravo je del civilnega prava, ki ureja pravna razmerja med dvema ali več subjekti, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo.

  Odvetnik - obligacijsko pravo
 • Dedno pravo

  Dedno pravo ureja prehod premoženja oz. zapuščine umrlega na njegove pravne naslednike – dediče in volilojemnike.

  Odvetnik - dedno pravo
 • Gospodarsko pravo

  V okviru gospodarskega prava strankam nudi odvetnik pomoč pri sestavljanju in pregledovanju pogodb, reševanje sporov med gospodarskimi subjekti, ipd.

  Odvetnik
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Svetujemo vam v zadevah s področja kazenskega in prekrškovnega prava.

  Odvetnik - kazensko in prekrškovno pravo
 • Izvršilno pravo

  Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Izvršba pomeni zahtevo neposredne realizacije upnikove terjatve na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe ali drugega izvršilnega naslova.

  Odvetnik - izvršilno pravo
 • Zastopanje strank

  Odvetnik zastopa stranko pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah.

  Odvetnik - zastopanje strank

Odvetnik in detektiv z roko v roki

V naši detektivski agenciji imamo svojega odvetnika, magistra prava, z večletnimi odvetniškimi izkušnjami.

Veliko izjemno pozitivnih izkušenj imamo s primeri, pri katerih smo sodelovali z odvetniki, pri čemer smo detektivi zbrali ustrezno dokazno gradivo, odvetniki pa je peljali ustrezne nadaljnje postopke. Iz tega razloga smo se odločili v kolektiv sprejeti svojega odvetnika, ki neposredno v naši agenciji vodi primere strank, ki odvetnika potrebujejo in nimajo svojega.

Naš odvetnik ima tudi sledeče reference:

 • Opravljen izpit iz ZUP-a, Pravna fakulteta Maribor
 • Usposabljanje za imenovanje v naziv, Ministrstvo za javno upravo
 • Strokovni izpit za inšpektorja – ZUP, ZIN in ZP, Ministrstvo za javno upravo
 • Strokovni izpit iz poznavanja državnotožilskega reda, Ministrstvo za pravosodje
 • Sodniški pripravnik

Odvetnik in detektiv v kombinaciji lahko pozitivno vplivata na razplet obravnave in jo tudi znatno poceni. Detektiv zbere odvetniku ustrezni dokazni materijal, katerega odvetnik uporabi v postopku. Tako detektiv ne dela stvari katerih ne potrebujete, odvetnik pa lažje pelje postopek, ker ima ustrezno dokazno gradivo.