Vročanje

Scroll Down
Work
Work

Vročanje je procesno dejanje sodišča, katerega namen je, da se stranka seznanja s postopkom, procesnimi dejanji nasprotne stranke in sodišča, ter obenem, da se stranki zagotavlja pravica do izjave (II Ips 455/2006).

Work

Če imate opraviti z naslovnikom, ki se prejemu pošte vztrajno izmika in s tem zavlačuje postopke, je izrednega pomena, da mu pisanje oz. pošto vročite čim prej.

Pri opravljanju osebne vročitve je odločilno, da je ta opravljena pravilno, pravočasno in v skladu z zakonodajo. V takem primeru je detektiv ključni element postopka – predvsem, ko gre za vročitve vabil na zagovor k delodajalcu ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kjer je pravilna in pravočasna vročitev predpogoj za uspešen in nemoten čimprejšnji nadaljnji postopek.

Nepravilno vročeno pisanje ima lahko resne posledice za delodajalca in s tem nepotrebne stroške in neprijetnosti.

Za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in fizične osebe opravljamo osebno vročanje pošte. Naročnik po opravljeni vročitvi dobi detektivsko poročilo in vročilnico, kar lahko kot stranka nato uporabite v eventualnih nadaljnjih postopkih. Detektiv pa je v zvezi z vročitvijo ali drugimi dejstvi lahko tudi priča.

Od leta 2006 smo tudi pooblaščeni vročevalci za sodišča. Vročanje sodnih ter drugih pošiljk je urejeno v različnih zakonih, v Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o pravdnem postopku, Zakonu o splošnem upravnem postopku. Detektiv mora vse te določbe dobro poznati, da lahko vročitev pravilno opravi. Več o vročanju si lahko preberete na blogu Pod lupo.

Če imate opraviti z naslovnikom, ki se prejemu pošte vztrajno izmika in s tem zavlačuje postopke, je izrednega pomena, da mu pisanje oz. pošto vročite čim prej.

Pri opravljanju osebne vročitve je odločilno, da je ta opravljena pravilno, pravočasno in v skladu z zakonodajo. V takem primeru je detektiv ključni element postopka – predvsem, ko gre za vročitve vabil na zagovor k delodajalcu ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kjer je pravilna in pravočasna vročitev predpogoj za uspešen in nemoten čimprejšnji nadaljnji postopek.

Nepravilno vročeno pisanje ima lahko resne posledice za delodajalca in s tem nepotrebne stroške in neprijetnosti.

Za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in fizične osebe opravljamo osebno vročanje pošte. Naročnik po opravljeni vročitvi dobi detektivsko poročilo in vročilnico, kar lahko kot stranka nato uporabite v eventualnih nadaljnjih postopkih. Detektiv pa je v zvezi z vročitvijo ali drugimi dejstvi lahko tudi priča.

Od leta 2006 smo tudi pooblaščeni vročevalci za sodišča. Vročanje sodnih ter drugih pošiljk je urejeno v različnih zakonih, v Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o pravdnem postopku, Zakonu o splošnem upravnem postopku. Detektiv mora vse te določbe dobro poznati, da lahko vročitev pravilno opravi. Več o vročanju si lahko preberete na blogu Pod lupo.

Drag View Close play
Scroll Top