Detektivska varnostna agencija

Pogosta vprašanja

Scroll Down

Prosimo, pozorno preberite

Vprašanja in odgovori

Koliko me bo stalo delo detektiva?

Ura detektivskega dela se giblje od 50,00 – 100,00 €  (brez vključenega DDV-ja). Ceno storitve določimo na podlagi težavnosti primera in je odvisna tudi od tega, ali moramo v delo vključiti enega ali več detektivov. Brez konkretnih podatkov težko postavimo končno ceno, zato predlagamo sestanek ali telefonski razgovor, na podlagi katerega naredimo načrt dela ter okvirni stroškovnik, vi pa ga, če se z njim strinjate, potrdite.

Ali se lahko z vami dogovorim tudi za pavšalno plačilo?

Pavšalno plačilo stranki svetujemo takrat, ko je le-to bolj ugodno. Običajno se za pavšalno plačilo dogovorimo ob nadzorih, ki trajajo daljše časovno obdobje, saj bi bil strošek preračunan v dejanske ure za stranko višji kot pa plačilo pavšala. Včasih se stranke odločijo tudi za t. i. zakup ur (npr. 10, 15 ali več ur nadzora), ki se jih smiselno razporedi skozi daljše časovno obdobje.

Ali moram sestanek v vaši detektivski agenciji plačati?

Strankam nudimo 30 minutni neobvezujoč sestanek, na katerem se pogovorimo o podrobnostih primera. Tako lahko pripravimo načrt dela in stroškovnik. Če gre za daljši sestanek, ki vključuje tudi svetovanje, se sestanek računa v skladu z našim cenikom.

Zakaj moram podpisati pooblastilo in kaj to sploh pomeni?

Detektiv opravlja dejavnosti izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke, kar je izrecno navedeno tudi v 25. členu ZDD-1. Stranka s tem na detektiva prenese samo tiste pravice, ki jih ima tudi sama. Detektiv ne sme brez strankinega pooblastila zbirati, obdelovati, shranjevati ter posredovati informacij in podatkov.

Ali ste res dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu?

Za nujne in neodložljive primere smo dosegljivi 24 ur vse dni v letu. Za preostale primere, ki ne zahtevajo takojšnje rešitve pa v času delovnika oz. po dogovoru s stranko.

Ali se ukvarjate tudi s primeri neplačevanja preživnin in kako to rešujete?

V desetih letih opravljanja detektivske dejavnosti, smo opravili že precej primerov poizvedb glede dejanskega premoženjskega stanja starša, ki mora plačevati preživnino. Navidezna brezposelnost je zelo pogosta zaradi izogibanja plačevanju oz. zmanjševanju stroškov preživninske obveznosti. V takšnih primerih pogostoma opravimo nadzor in zberemo dokazno gradivo, iz katerega je razvidno, da oseba opravlja delo na črno in ima dejansko drugačne finančne prihodke, kot pa jih izkazuje. Naše poročilo, katerega priloga je tudi foto ali video material, se lahko predloži na sodišču kot dokaz, prav tako pa se nas lahko predlaga kot pričo (detektiv je kvalificirana priča).

Kaj pomeni nadzor osebe?

Detektiv ima po Zakonu o detektivski dejavnosti (v nadaljevanju ZDD-1) upravičenje, da osebno zaznava ter pri tem uporablja tehnična sredstva za zavarovanje dokazov (naprave za slikovno snemanje). Nadzor se vrši ob urah, ko je z operativnega vidika, to smiselno. Največkrat se nadzor opravlja za pridobivanje podatkov in informacij o:

 • nezvestobi partnerjev;
 • spoštovanju bolniškega reda v času bolniškega dopusta;
 • zlorabah povračila potnih stroškov;
 • dokazovanja in zavarovanja pravic stranke pred sodišči in drugimi organi;
 • drugo.

Sumim, da me partner/-ka vara? Kako naj se zadeve lotim?

Svetujemo vam, da se ugotavljanja nezvestobe nikakor ne lotevate sami, temveč ugotavljanje prepustite izkušenim detektivom. K hitrejši razrešitvi dvoma nam pomaga, da nam posredujete čimveč relevantnih informacij (navade, povprečen delovni dan, prijatelji, hobiji, kam oseba rada zahaja itd.). Dokazno gradi, ki ovrže ali potrdi vaše sume, vam načeloma priskrbimo z izvedbo nadzora in spremljanjem partnerja.

Ura detektivskega dela stane od 50,00 – 100,00 € + DDV in je odvisna od težavnosti primera ter števila detektivov, ki so potrebni za uspešno razrešitev primera. Pred prevzemom primera se z vami dogovorimo za fiksno ceno, tako da so vam vsi stroški popolnoma znani.

Kje se vročajo pisemske in druge pošiljke in kdaj?

Vroča se lahko med 6. – 22. uro, in sicer v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči pisanje.  Vročilnica podpisana s strani prejemnika in vročevalca je potrdilo oz. dokaz  o vročitvi. Četudi prejemnik noče podpisati vročilnice, se šteje, da je vročitev opravljena. Detektivi k vročilnici dodamo še svoje poročilo o opravljeni storitvi s podrobnostmi.

Ali lahko ob vročanju pisem in drugih pošiljk osebi tudi zagrozite in s tem pospešite vročitev?

Vročanje pisanj in drugih pošiljk določajo Zakon o pravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku ter Zakon o kazenskem postopku. Vsakršna uporaba grožnje ali prisile se pri vročitvi ne sme pod nobenim pogojem uporabiti, in se lahko smatra kot kaznivo dejanje (prisiljevanje, grožnja ipd).

Detektivi vedno vročamo v skladu z zakonom in se ne poslužujemo zastraševanja ter podobnih taktik in tehnik.

Ali v vaši detektivski agenciji opravljate poligrafska testiranja? Kako poteka postopek in koliko me bo to kot naročnika stalo? Ali lahko testirate več osumljenih oseb?

Poligrafsko testiranje spada pod kategorijo t. i. »invazivnih metod«. V preiskovalnem smislu je to skrajni ukrep, ki se ga opravi v zadnji fazi, ko že imamo zoženo skupino osumljenih oseb. Testiranje večjega števila osumljenih oseb odsvetujemo, saj so testiranja dolgotrajna (s tem se moti vaš delovni proces) in tudi s stroškovnega vidika niso najbolj ekonomična.

Poligrafsko testiranje je primarno namenjeno zaščiti in izločitvi nedolžnih. Poligrafsko testiranje se lahko opravi samo ob izrecni privolitvi testirane osebe. Osebe, ki imajo duševne motje ali bolezni, nosečnice, ljudje z boleznimi srca in ožilja in osebe s povišanim krvnim tlakom se ne testirajo.

Potek testiranja: strokovnjak s testirano osebo najprej opravi razgovor (prav tako tudi z nasprotno osebo), da pridobi čimveč informacij, na podlagi katerih sestavi vprašanja, ki se postavijo na samem testiranju. Pred testiranjem se testirani osebi pojasni delovanje poligrafa, nato pa se preide v samo fazo testiranja. Po končanem postopku poligrafist dobljene rezultate analizira ter jih predstavi stranki. Postopek okvirno traja od 4 do 5 ur, lahko tudi več.

Zanimam se za protiprislušni pregled stanovanja in vozila? Na podlagi česa določite ceno storitve?

Ceno določimo na podlagi tega, kako velik je prostor ali vozilo, ki ga bomo pregledali, ali je prostor prazen ali je opremljen, koliko je priključkov in ostale električne napeljave v prostoru. V vašem povpraševanju izpostavite kvadraturo, kakšna je opremljenost in koliko je aparatur in električne napeljave in sporočili vam bomo ceno.

Ali lahko detektiv za mene kot stranko pridobi telefonske izpiske in vsebino pogovorov ter sporočil?

Detektivi po Zakonu o detektivski dejavnosti (32. člen ZDD-1, ki določa prepovedi) ne smemo prisluškovati telefonom in drugim komunikacijskim napravam ter pridobivati podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju ter vsebini tega prometa. Takšne aktivnosti pomenijo zlorabo detektivskega poklica, kršitev etičnega kodeksa detektivov in so po Kazenskem zakoniku tudi kaznivo dejanje.

To lahko v skladu z zakonom opravljajo le policija (na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika) ter varnostno obveščevalne službe. V vašem povpraševanju izpostavite kvadraturo, kakšna je opremljenost in koliko je aparatur in električne napeljave in sporočili vam bomo ceno.

Kaj je sploh imunokemijsko testiranje na PSA, kako vam lahko prinesem vzorec ter kolikšna je cena opravljenega testa?

Imunokemijski PSA test temelji na zaznavi specifičnega proteina p30 (PSA – specifičen antigen prostate), ki ga prozvaja prostata in ga v veliki količini izloča v semensko tekočino.   Namenjen je preliminarni preiskavi spornih sledi, s katerim potrdimo ali ovržemo sume, da gre za sled sperme. Kako rokovati s sledjo oz. vzorcem, za katerega želite, da ga testiramo?

 • Vzorec nam dostavite v najkrajšem možnem času.
 • Pri rokovanju s spornim predmetom oz. sledjo uporabljajte zaščitne rokavice.
 • Vzorca ne okušajte in ne vonjajte.
 • Vzorca ne izpostavljajte termični obdelavi; če je moker, se naj posuši naravno (ne sušite ga s sušilniki za lase, v sušilnem stroju ali v pečici ter ga ne likajte).
 • Vzorec shranite v papirnato ovojnico, ki je v primeru osebne dostave ne zaprite popolnoma.
 • Vzorca ne shranjujte v plastični vrečki ali plastičnem zabojniku.
 • Če vzorca ne boste poslali takoj, ga izjemoma zamrznite, vendar gospodinjski zamrzovalniki niso priporočljivi za dolgoročno shranjevanje (več kot 3 mesece).


Vzorec nam lahko po predhodnem dogovoru prinesete na sedež podjetja, kjer bomo v najkrajšem možnem času opravili imunokemijsko testiranje in vam sporočili rezultate. Cena imunokemijskega testiranja je odvisna od števila sledi, ki se jih testira.

Ali so rezultati aparata za merjenje alkohola v izdihanem zraku (alkoskopa oz. alkotesterja) zanesljivi in imajo dokazno vrednost na sodišču?

Preizkuse alkoholiziranosti izvajamo z aparati proizvajalca Dräger Safety AG & Co. KgaA, ki so enaki tistim, ki jih uporablja slovenska policija. Aparati, s katerimi se opravljajo preizkusi, so kalibrirani vsakih 6 mesecev, s čimer se vzdržuje in zagotavlja brezhibnost njihovega delovanja.

Rezultati, ki jih pridobimo z alkoskopom ter pravilno in strokovno izveden postopek ugotavljanja alkoholiziranosti , ki se ustrezno dokumentira z zapisnikom o preizkusu alkoholiziranosti, je dokaz v morebitnih nadaljnjih postopkih na sodišču.

Katera tehnična sredstva oz. naprave lahko uporablja detektiv? Ali lahko sledite osebi s pomočjo sledilnih sistemov GPS?

Detektiv lahko v skladu z ZDD-1 uporablja naprave za slikovno snemanje ter diktafon (slednjega le na podlagi privolitve osebe, ki se jo snema) ter ostala tehnična sredstva (alkotest, pasti za tatove, teste na drogo). Detektiv ne sme uporabljati tehničnih sredstev za GPS sledenje vozil in ljudi, ker to predstavlja poseg v temeljne človekove pravice.

Ali lahko pridobite rojstni list določene osebe?

Kot detektivi  imamo v skladu z ZDD-1 v okviru pisnega pooblastila stranke pravico pridobivati podatke iz:

 • Evidence registriranih vozil,
 • Registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva,
 • Evidence zavarovancev,
 • Slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov.


Poleg pridobivanja podatkov iz evidenc, imamo možnost vpogleda v sodne in upravne spise, kadar ima to pravico tudi stranka, ki nas je pooblastila. Detektiv ne more na podlagi nobene zakonske podlage pridobiti podatke iz rojstnega lista.

Detektiv kot priča ali posrednik

Kot priča ali posrednik je lahko detektiv prisoten tudi pri zadevah, kot so nakupi, primopredaje, razgovori, stiki in drugih dogodkih, o tem pa napiše strokovno poročilo, ki ga lahko uporabite v nadaljnjih postopkih.

Potrebujete več informacij?

V kolikor med odgovori niste našli, kar ste iskali oz. potrebujete dodatne informacije, se prosimo obrnite na našo dežurno telefonsko številko +386 (0)1 292 77 95 ali +386 (0)31 246 072 oziroma na e-poštni naslov: [email protected]

Pokličite nas

Telefon: +386 (0)1 292 77 95 in +386 (0)31 246 072. Za urgentne storitve podjetij smo telefonsko dosegljivi 24 ur na dan in 7 dni v tednu, za ostalo nas pokličite med tednom od 8.00 – 16.00.

Uporabite iskalnik

Iskane informacije so morda objavljene na spletni strani. V pomoč vam bo iskalnik, do katerega najhitreje dostopate s klikom na lupo v zgornjem desnem kotu strani.

Drag View Close play
Scroll Top