Poslovna skrivnost
Scroll Down

Za vse tiste, ki jih morda včasih zasrbi, da bi nam ukradli kakšen projekt, ki ga razvijamo ali poslovno idejo… Poleg tega pa, ne glede na to, da so določeni javni podatki dostopni, npr. na spletni strani, zagotovo ni etično, da se po nekaterih spletnih straneh pojavljajo dobesedno kopirana besedila iz naših spletnih strani. Inovativnost in unikatnost pa taka!

Na razvijanju določenih idej, projektov, delamo leta in leta. Tudi v spletne strani in besedila objavljena na njih je vloženega ogromno truda ter ur in če kdo misli, da svojih idej, projektov, besedil ne prepoznam že na daleč, se krepko moti! V izogib temu javno objavljam, naj se vsak drži svojega plota. V kolikor pa objavljate naša besedila, jih citirajte, kakor jih, pošteno, mi!

POSLOVNA SKRIVNOST

Kazenskem zakoniku (KZ-1) ( Ur. l. RS, št. 55/2008 z dne 04.06. 2008) v 236. členu opredeljuje izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne skrivnosti. Nadalje v 1. odstavku opredeljuje, da “Kdor neupravičeno v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja poslovne skrivnosti sporoči ali izroči komu podatke, ki so poslovna skrivnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali jih zbira z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom do treh let.” Kraja poslovne skrivnosti pa se lahko kaznuje tudi z zaporno kaznijo do petih let zapora, kar je opredeljeno v 3. odstavku 236. člena, in sicer: ” Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega člena posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato, da jih kdo odnese v tujino, ali je dejanje storjeno iz koristoljubnosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.”

A kaj sploh je poslovna skrivnost?

Poslovna skrivnost se opredeli s pisnim sklepom

Kateri pa so tisti podatki, ki bi jih lahko označili za poslovno skrivnost? Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)(Ur.l. RS, št. 42/2006 z dne 19.04.2006) določa, da se za poslovno skrivnost družbe štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. Kaj to konkretno pomeni? Podjetje, ki se ukvarja z izdelavo računalniških programov, lahko, denimo, določi, da se za poslovno skrivnost šteje njihov t.i. “know-how”. Podjetje, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem, lahko za poslovno skrivnost določi finančne informacije, ki jih podjetje podaja svojim strankam. Jezikovna šola lahko za poslovno skrivnost določi imena, priimke, naslove in telefonske številke svojih strank.

Pomembno je, da so s takim sklepom, ki določi, kaj vse se v podjetju šteje za poslovno skrivnost, seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost.

Javni podatki niso poslovna skrivnost

A vendarle. Vsebina poslovne skrivnosti ni odvisna le od sklepa družbe. Nekateri podatki lahko namreč predstavljajo poslovno skrivnost ne glede na to, ali jih kot take določi družba. Za poslovno skrivnost se namreč lahko štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi lahko nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Tudi zato je več kot priporočljivo, da vsako podjetje čim prej sprejme sklep o določitvi poslovne skrivnosti družbe in v njem označi, kaj vse se šteje za tako skrivnost (denimo podatki o sklenjenih pogodbah, o izplačanih plačah, o strankah in njihovih naslovih, telefonskih številkah, e-poštnih naslovih, o postopkih ipd.). Pomembno je vedeti, da ima vsako podjetje pri določanju vsebine poslovnih skrivnosti proste roke, a mora obenem paziti na to, da kot poslovno skrivnost ne določi podatkov, ki so po zakonu javni.
Vir: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=1643

Drag View Close play
Scroll Top