Bolniški dopust
Detektiv

Bolniški dopust

Scroll Down
Bolniški dopust

Daro

Bolniški dopust

Bolniški dopust je v porastu – vsakodnevno opravimo vsaj eno kontrolo ali nadzor bolniškega dopusta.

Absentizem ne pomeni le odsotnosti delavca, temveč lahko tudi zmanjša učinkovitost delovanja celotnega podjetja, saj morate manjkajočega delavca nadomestiti z drugim, ki ni nujno usposobljen za opravljanje tega dela. Vi kot delodajalec ste tako brez delavca, morate pa zagotoviti in plačevati še nadomeščanje, medtem ko lahko delavec neupravičeno izkorišča bolniški dopust. Najpogosteje ugotovimo kršitve kot so:

Glede na mednarodno primerjavo se Slovenija na lestvici zdravstvenega absentizma uvršča visoko.

Neupravičen bolniški dopust je škodljiv za celotno podjetje, saj daje negativen signal ostalim zaposlenim in ustvarja negativno klimo v kolektivu, kot delodajalcu pa vam preostaneta dva najpogostejša prijema:

Kontrola bolniškega dopusta

se opravi na naslovu prebivališča delavca. Gre predvsem za preventivno delo, katerega glavni namen je zmanjšati število bolniške odsotnosti tistih, ki to izkoriščajo, pri tem pa ugotovimo ali delavec spoštuje bolniški red in pridobimo druge relevantne podatke v zvezi z odsotnostjo z dela.

Nadzor bolniškega dopusta

je kompleksnejši in predstavlja operativno delo detektiva. Z nadzorom delavca se ugotovi, kaj le-ta dejansko počne v času bolniškega dopusta. Po zaključku nadzora se izda uradno poročilo, delodajalec pa se na podlagi zbranih ugotovitev odloči za nadaljnji postopek zoper delavca. V primeru ugotovljenih kršitev, pa delavca lahko legitimno in zakonito doletijo sankcije (opomin, odpoved delovnega razmerja idr.)

Drag View Close play
Scroll Top