Kazniva dejanja

Kazniva dejanja

Scroll Down
Detektiv in odvetnik

Kazniva dejanja

Nudimo podporo ali ponovno odprtje primera, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje, vi pa potrebujete dokaze ali pa z odločitvijo organov niste zadovoljni. Takrat za vas ponovno pregledamo zbrane dokaze, sledi in izjave ter poiščemo morebitne nove priče in dejstva.

Opravljamo tudi svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih ravnanj in drugih škodljivih dejanj.

Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti sme detektiv:

zbirati podatke in informacije o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo.

To so nekatera kazniva dejanja zoper čast in dobro ime:

  • grožnja
  • neupravičeno zvočno snemanje
  • razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje

Dokaze zbiramo tudi v primeru kaznivega dejanja samovoljnosti in nekaterih drugih kaznivihi dejanja, ko je storilec v bližnjem razmerju z oškodovancem.

Neredko pa se zgodi, da detektiv pri svojem delovanju odkrije podatek o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Takrat detektiv ravna v skladu z zakonsko določbo Zakona o detektivski dejavnosti in poda kazensko ovadbo pristojnemu organu. Ovadba zajema do takrat vse zbrane informacija, kar v večini primerov pospeši nadaljnji predkazenski postopek, zbrano dokazno gradivo pa ima veljavo tudi na sodišču.

Drag View Close play
Scroll Top