Prepovedane droge

Prepovedane droge

Scroll Down
Prepovedane droge

Test na prepovedane droge

Zadnja leta nas izkušnje in statistika močno opozarjata, da se povečuje potreba po testiranju zaposlenih na prepovedane droge.

 

Zato smo se v letu 2014 za to področje posebej usposobili, saj smo opravili specialno izobraževanje. Izobraževanja sta se iz Slovenije udeležila le dva detektiva. Prav tako je v našem kolektivu detektiv, ki je na to temo tudi diplomiral.

 

Na podlagi pridobljenega znanja v okviru s strokovnih, zakonskih in etično-moralnih meril izvajamo postopek ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog.

Ugotovitve ustrezno dokumentiramo in vam izdamo poročilo in zapisnik o poteku.

Zakonodajalec je leta 2011 v Zakon o varnosti in zdravju pri delu dodal novost, tj. prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Določba 51. člena zapoveduje, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom drog. Detektivi pa smemo podlagi Zakona o detektivski dejavnosti pridobivati tudi informacije o delu pod vplivom prepovedanih drog.

Praksa ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog, ki se je uveljavila v evropskih državah in tudi drugod po svetu, se počasi prenaša v slovenski prostor.

Noben pravni predpis pa ne ureja postopka in načina ugotavljanja dela pod vplivom drog. Delodajalec mora v ta namen izdelati interni akt - pravilnik.

Pravilnik, ki ureja postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc

Pri svojem delu pogosto naletimo na pomanjkljive in neustrezne pravilnike, ki urejajo postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola ali drog.

Delodajalci predvidijo različne načine ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog. Pri čemer pa je predmet izbire pogosto najinvazivnejša metoda, s katero se posega v intimo in zasebnost testiranega delavca. Tako se zdi, da niti nismo daleč od prekomernega poseganja v zasebnost, vzpostavljanja diskriminatornega okolja in celo morebitnega povzročanja krivice delavcu.
Na podlagi poznavanja področja nudimo strokovne nasvete pri oblikovanju pravilnika.Preberite več o izdelavi aktov in pravilnikov.

Drag View Close play
Scroll Top