STRELSKO ŠPORTNO DRUŠTVO DETEKTIV

Scroll Down

Društvo smo ustanovili z namenom združevati posameznike in posameznice, ki se v društvo povezujejo zaradi zadovoljevanja in razvijanja skupnih interesov do strelskega športa in drugih športnih dejavnosti. Ker se zavedamo različnosti, smo stremeli k temu, da društvo ni namenjeno le treniranju strelskega športa, ampak tudi drugim športnim dejavnostim, kot so paintball, airsoft, borilne veščine, kar vse pripomore h krepitvi medsebojnih vezi, sodelovanja med sodelavci in zunanjimi sodelavci ter povečevanju psihofizične kondicije.

Vloga društva je pomoč članom v zadovoljevanju potreb in hotenj s področja strelskega športa ter pospeševanje športnih aktivnosti ljubiteljev tega športa z organiziranjem tečajev, treningov in tekmovanj v streljanju in drugih športnih dejavnostih. Namen društva je tudi skrb za razvoj streljanja z vsemi vrstami orožja ter širjenje in poznavanje le-tega.

Cilji, ki se izražajo skozi delovanje društva so še: SSDD-logo

  • vzpodbujanje pristnih medsebojnih odnosov,
  • razvijanje varnostne in strelske kulture,
  • krepitev športne in strelske aktivnost s poudarkom na razvoju strelske kulture in kulture medsebojnih človeških stikov,
  • ter gojenje drugih športnih aktivnosti.

Član društva lahko postane vsak, ki se Ijubiteljsko ali aktivno ukvarja s športnim streljanjem, ali ga le-to zanima ali pa se ljubiteljsko ali aktivno ukvarja z drugimi športnimi dejavnostmi.

Društvo najema strelišče Park Rudnik na Dolenjski cesti v Ljubljani. Strelišče je ugodno predvsem z vidika dostopnosti in delovnega časa (odprto je namreč skozi ves dan).

Vsak, ki želi postati član društva izpolni pristopno izjavo (obrazec najdete na naši spletni strani) ter jo podpiše in odda na sedež društva. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva ter izpolnjeval dolžnosti člana (več o pravicah in dolžnostih članov si lahko preberete na spletni strani društva).

Društvo se za svoje delovanje financira predvsem z naslova sponzorskih sredstev, pristopnin in mesečnih članarin.

Več o našem društvu si boste lahko v kratkem prebrali tudi na spletni strani društva. V kolikor vas zanima učlanitev v naše društvo oz. več informacij v zvezi z delovanjem društva, nas lahko kontaktirate preko maila: [email protected].

 

Strelsko športno društvo Detektiv
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana – Črnuče

Drag View Close play
Scroll Top