Strokovna gradiva

Izobraževanje in usposabljanje zasebnovarnostnega osebja, detektivov in občinskih redarjev: kritična analiza in pogled v prihodnost

Čas, T., Sotlar, A., Dvojmoč, M., Škrabar, B. (2008). Izobraževanje in usposabljanje zasebnovarnostnega osebja, detektivov in občinskih redarjev : kritična analiza in pogled v prihodnost. 9. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Retrospektiva razvoja detektivske dejavnosti v RS

Škrabar, B., Trivunović, J., Požru, J.A. (2011). Retrospektiva razvoja detektivske dejavnosti v RS. 12. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje

Dvojmoč, M., Škrabar, B. (2007). Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje. 8. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Zasebna varnost v Nemčiji

Škrabar, B., Virjent, B., Sotlar, A. (2006). Zasebna varnost v Nemčiji. 7. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Poroskopija

Hace, B., Škrabar, B. (2008). Poroskopija. 9. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Mednarodna dejavnost zbornice

Trivunović, J., Škrabar, B. (2008). Mednarodna dejavnost zbornice. Detektiv, 1-2 (7), 2-3.

Usposabljanje telesnih stražarjev: dileme in pomisleki

Škrabar, B., Bach, P. (2007). Usposabljanje telesnih stražarjev: dileme in pomisleki. 8. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Način opravljanja pregledov; protiprisluškovalni pregledi

Škrabar, B. (2008). Način opravljanja pregledov; protiprisluškovalni pregledi. Detektiv, 1-2 (7), 37-41.

Priročnik za detektive

Škrabar, B., Bizjak, N. (2011). Priročnik za detektive. Samozaložba. Ljubljana.

Kritika uma

Škrabar, B. (2006). Kritika uma. Detektiv, 1-2 (6), 6.

O detektivu

Škrabar, B. (2012). O detektivu. Detektiv, 1-2 (8)

Priročnik za detektive

Škrabar, B., Bizjak, N. (2012). Priročnik za detektive. Samozaložba. Ljubljana.

Drag View Close play
Scroll Top