Prispevki

Pravni interes pri delu detektiva

Pravica, interes, pravni interes pri delu detektiva

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) je beseda interes…