Uporaba solzivca kot sredstva samoobrambe

Scroll Down

V Sloveniji po podatkih slovenske policije narašča število kaznivih dejanj z elementi nasilja. Med ta kazniva dejanja prištevamo tudi t.i. ulične rope, ulična izsiljevanja, fizične napade, posilstva. Po zbranih podatkih policije, storilci rope in ostala kazniva dejanja pogosteje izvršujejo v skupinah, velikokrat celo maskirani in oboroženi ter na izredno nasilen in predrzen način.

Osnovna naloga policije je, da varuje življenja, skrbi za osebno varnost ter vzdržuje javni red in mir. Hkrati policija dodaja, da to nikakor ne pomeni, da se posameznik, v skladu z zakonskimi normami, nima pravice sam braniti pred protipravnimi dejanji.

Ena od možnosti samoobrambe je uporaba solzivca. Pri njegovi uporabi se ljudem zastavljajo različna vprašanja, in sicer:

  • »Ali lahko tudi jaz kupim solzivec?«
  • »Ali mi zakon dovoljuje, da imam solzivec v posesti brez posebnega dovoljenja?«
  • »V kakšnih primerih ga lahko uporabim?«
Solzivec_blog
Uporaba solzivca

Zakon o orožju (ZOro-1) opredeljuje solzivec oz. razpršilec kot napravo, ki s pomočjo stisnjenega plina razpršuje dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo ali škodujejo njegovemu zdravju.

V 48. členu zakon opredeljuje, da lahko kupijo in imajo v posesti orožje iz 6. do 9. točke kategorije D, kamor spada tudi solzivec:

  • polnoletni posamezniki,
  • pravne osebe in podjetniki brez posebnega dovoljenja.

V praksi to pomeni, da vam zakon dovoljuje, da lahko razpršilec nabavite in ga imate v posesti brez posebnega dovoljenja, če ste že polnoletni, sicer plinskega razpršilca ne morete nabaviti in ga imeti v posesti, ker boste storili prekršek.

Kazenski zakonik (KZ-1) pa v 22. členu opredeljuje, da je silobran:

  • Dejanje, ki je storjeno v silobranu, ni kaznivo dejanje.
  • Obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad.

Hkrati zakon določa, da se sme storilec, ki je prekoračil meje silobran, kaznovati mileje; če je prekoračil silobran zaradi močne razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme kazen tudi odpustiti.

Skratka, solzivec lahko kupite in ga imate v posesti ter nekaznovano uporabite pod zgoraj opisanimi pogoji in mejo silobrana.

Še več uporabnih nasvetov glede vrst solzivcev in njihove uporabe pa kmalu.

BERITE NAS ŠE NAPREJ – hkrati ste vabljeni h komentiranju in postavljanju vprašanj. Lahko nam sporočite tudi katere teme z detektivskega področja vas zanimajo, mi se bomo potrudili odgovoriti ter vam posredovati koristne informacije.

Vaš DVA TIM

Drag View Close play
Scroll Top