Vizija podjetja DVA

Vizija, poslanstvo in vrednote DVA

Scroll Down

Vizija

Postati vodilni na področju detektivske dejavnosti ter utrjevati ugled in prepoznavnost podjetja. Zgraditi lastno blagovno znamko, ki bo priznana tako na domačem kot na tujih trgih.

Poslanstvo

Zagotoviti kvalitetne in diskretne detektivske storitve za naše naročnike in poslovne partnerje. Z odgovornim in kakovostnim poslovanjem stremimo k doseganju vrhunskih rezultatov v boljšem svetu.

Vrednote

Znanje in strokovnost, timski duh, partnerstvo, odgovornost, diskretnost, spoštovanje, podjetnost, integriteta.
Na osnovi teh vrednot udejanjamo svoje usmeritve na področjih pridobivanja novih strank, kvalitetnega sodelovanja z že obstoječimi naročniki in poslovnimi partnerji, izobraževanja in stalnega izpopolnjevanja ter s pozitivnim in odgovornim odnosom do širše družbe in okolja v katerem delujemo. Pri iskanju novih partnerjev in izvajanju naših storitev nas vodi visoka morala in etična zavezanost k doslednemu spoštovanju zakonodaje in korporativne integritete.

Strateški cilji

Strateške cilje dosegamo z določanjem in spremljanjem konkretnih ciljev, ki jih želimo dosegati in presegati. Slednje bomo izpolnjevali z strokovno usposobljenimi zaposlenimi in zunanjimi sodelavci, ki delujejo timsko in skladno z usmeritvami Detektivsko varnostne agencije – agencije novih dimenzij.

Poslovna politika

Smo podjetje, ki z več letnimi izkušnjami na področju nudenja detektivskih storitev in uslug. Sodelavci pod okriljem Detektivsko varnostne agencije – agencije novih dimenzij gremo v korak s časom, se neprestano izobražujemo in usposabljamo. Poleg klasične detektivske dejavnosti nudimo storitve, ki so s to dejavnostjo tesno povezane in so bistvenega pomena za hitro, učinkovito, strokovno in diskretno rešitev primera.

Številna velika in mala podjetja ter fizične osebe nam zaupajo reševanje najrazličnejših detektivskih in sorodnih primerov. Trudimo se, da z dobro, diskretno, strokovno opravljeno storitvijo, upravičimo zaupanje, ki nam ga izkažejo naše stranke.

Poleg zagotavljanja visoke kakovosti naših storitev skrbimo, da smo odgovoren član skupnosti in okolja, kjer delujemo.

Vsi zaposleni se tako zavezujemo, da:

 •  so naše stranke najpomembnejše in nam postavljajo merila kakovosti naših storitev. Naša naloga je,
  da bomo stalno dosegali ali presegali pričakovanja kupcev pri kakovosti, diskretnosti, zanesljivosti;
 • bomo z najboljšimi zunanjimi sodelavci vzpostavili trajen odnos, ki bo zagotavljal vzajemne koristi;
 • zaposleni ustvarjamo in uresničujemo kakovost, s čimer nudimo privlačno delovno okolje, varno zaposlitev, se med seboj motiviramo in primerno nagrajujemo;
 • je naše podjetje sestavni del širšega družbenega okolja. Izpolnjujemo zahteve veljavne zakonodaje in druge zahteve, na katere smo pristali in so povezane z etiko in integriteto poslovanja,
 • stalno izboljšujemo učinkovitost dela pri vseh naših storitvah, ki vplivajo na uspešnost poslovanja;
 • bomo vzpostavili poslovno in delovno okolje, ki bo vsem zaposlenim, občasno zaposlenim in zunanjim
  sodelavcem omogočalo zadovoljstvo in razvoj njihove kariere;
 • bomo stalno izboljševali učinkovitost procesov z vidika kakovosti in informacijske varnosti;
 • si bomo postavili okvirne in izvedbene cilje ter spremljali njihovo doseganje;
 • so s poslovno politiko seznanjeni in jo razumejo vsi zaposleni in osebe, ki delajo v imenu našega podjetja ter je na voljo javnosti.

Poslovno politiko podpiramo vsi zaposleni in je osnova za:

–  postavljanje ciljev in programov nenehnega izboljševanja,
– zavezanost k izpolnitvi ciljev,
– povečanje stabilnosti podjetja.

 

DVA TIM

Drag View Close play
Scroll Top