Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Scroll Down

Zakaj bi za vročitev pisanj pooblastili detektiva?

V Detektivsko varnostni agenciji opravljamo vročanje pisanj redno za sodišča, državne organegospodarske družbe in fizične osebe. Vročanje je predpogoj za nastop določene pravne posledice.

Vročanje opravljamo po:

  • Zakonu o kazenskem postopku,
  • Zakonu o pravdnem postopku in
  • Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zakaj je pomembno, da pisanje vroči detektiv?

Zato, ker je edini, ki lahko po Zakonu o detektivski dejavnosti, v primeru, da se naslovnik skriva, izmika itd., poizveduje, zbira informacije o dejanskih naslovih osebki se skrivajo in s tem onemogočajo prejem pisanja. Prednost vročanja preko detektivov je med drugim tudi v tem, da detektivi pridobivamo in preverjamo informacije iz različnih baz podatkov in tako hitreje pridemo do realizacije uspešne vročitve.

Izvajamo kompleksne vročitve, pri kateri se naslovniki izmikajo, skrivajo, živijo na naslovniku neznanih naslovih.

Detektivi smo ne samo visoko izobraženi in dobro seznanjeni z zakonodajo, marveč tudi zelo izkušeni pri iskanju oseb na terenu, predvsem tistih, ki se skrivajo in se v večini primerov izogibajo sprejemanju sodnih in drugih pisanj. Pri tem je osebe potrebno iskati na različnih naslovih, preverjati, kje so zaposlene ali kje so bile prej zaposlene, torej potrebno je opravljati poizvedovalno dejavnost.

Smo vročanju in iskanju oseb smo zelo izkušeni, saj to delo opravljamo že 11 let.

Ugotovitev dejanskega bivališča ali nahajališča naslovnika je ključnega pomena za samo vročitev pisanja. Prav zaradi naslovnikovega skrivanja in s tem izmikanja prejemu sodne pošte, se postopki pred sodiščem večkrat ne premaknejo z mrtve točke.

Potreben je strokoven pristop in obilo terenskega dela ter vztrajnosti, da najdemo dejansko bivališče osebe.

Nov, s strani detektiva ugotovljen naslov, pa je pomemben tudi za vse nadaljnje postopke npr. izvršbo itd. Sodišča se storitve poslužujejo, ko preko redne pošte ter sodnih vročiteljev in policije ne uspejo opraviti vročitve. Detektivi smo pomemben segment na področju vročanja.

V enajstletnem obdobju smo detektivi v naši detektivski agenciji opravili mnogo osebnih vročitev in imamo 98,7 %  uspešno opravljenih vročitev.

Prednost vročanja preko detektivov so vsa sodišča, gospodarske družbe in fizične osebe sprejela zelo dobro, saj smo dokazali, da delamo strokovno, kakovostno, profesionalno in smo vredni zaupanja.

Imamo veliko izkušenj s težavnimi vročitvami, nasilnimi naslovniki, naslovniki, ki se skrivajo ali s takšnimi, ki so vpleteni v različna kazniva dejanja.

Drag View Close play
Scroll Top