Življenje detektiva

Scroll Down

Visoka sposobnost prilagajanja, koncentracije, trdo delo in ohranjanje mirnih živcev pod skrajno stresnimi trenutki na terenu, delo pod časovnim pritiskom, roki, ipd., je vse drugo, kot podoba, ki nam jo prikazujejo akcijski filmi.

Delo detektiva je izredno zanimivo in izzivov polno. Pot do uspeha pa je zelo dolga. Moji začetki so bili takšni, da sem se povezala s starejšimi kolegi v tem poslu, ki so v meni očitno prepoznali zanesljivega začetnika detektiva, ki ni nikoli rekel, da nekaj ne more, da ni izvedljivo, da bi imela rada prost dan, vikend, praznik, dopust ipd. To zame enostavno ni obstajalo, bila sem vedno razpoložljiva in sem naredila vse, kot je bilo dogovorjeno in od dogovorjenega nisem odstopila niti milimeter. Vedno sem dala od sebe 100% in nič manj. Iz leta v leto je moj posel rastel in lahko rečem, da so se rezultati dobrega dela počasi pričeli kazati šele nekje po 5 letih dela, ko te počasi pričenja prepoznavati tudi trg. Nekje po 10 letih v tem poslu lahko rečeš, da nekaj že znaš, čeprav to še vedno ni dovolj.

Pod črto – v tem poslu ni enostavno in večina ne pride tako daleč, saj je za tem ogromno odrekanja, tako časovno kot finančno, saj se vložek časa in denarja v razvoj nikoli ne konča! Vedno je potrebna kakšna nova oprema ali novo znanje in te stvari v naši dejavnosti niso poceni.

 

Timsko delo

Od tega, da sem pričela delati sama in sem si na ta način pridobila nekaj posla, sem v večini delala kot podizvajalec in v sodelovanju z drugimi, sem nato v desetletju dela prišla do tega, da nas je v naši detektivski agenciji zaposlenih že kar nekaj in lahko vse primere rešimo pod svojo streho. Delo enega samega detektiva na primeru ni strokovno. Eno je, da detektiv išče skrite osebe, zbira informacije, preverja dokumentacijo ipd. – v takšnih primerih je delo enega dovolj. V kolikor pa je potreben nadzor, opravljanje razgovorov, reševanje notranjih tatvin pa mora na primeru delati tim detektivov, saj drugače ne gre. Sploh večji nadzori v urbanem okolju se v večini delajo tako, da dela več detektivov v več vozilih, poleg tega pa je tudi kakšen peš, z motorjem.

Nadzor kot eno izmed osnovnih detektivovih taktik

Detektiv mora biti sposoben, da se zlije z okolico, da je videti povprečno, da ne zbuja pozornosti, da nadzorovana oseba ne posumi, da se jo opazuje. V naši detektivski agenciji sem zato sama osebno izpostavljena javnosti, saj želim predstaviti, kakšno je naše delo v realnosti in zato pač moram biti videna, da sem tudi slišana. Ostali del kolektiva je v ozadju in javnosti ni izpostavljen. Ne glede na vse, pa mora detektiv znati hitro in učinkovito spremeniti svoj videz, tako, da bi bili presenečeni, kaj lahko naredi drugačna obleka, pričeska in kakšni drugi dodatki.

Sliši se filmsko, ampak ni. Kakor tudi na filmsko opazovanje in opravljanje nadzora, najsi bo statično ali mobilno, ko je potrebno biti zelo dober voznik. Vse, kar lahko rečem v zvezi s tem je, da je to stresno! Adrenalin pa ti dela predvsem v povezavi s tem, da moraš biti pozoren, da te oseba ali kdo drug ne opazi in da ti nadzorovana oseba ne uide! Nadzor in opazovanje velikokrat pomeni, da moraš dolge ure in dneve sedeti v vozilu in opazovati, čakati. To je lahko zelo dolgočasno, poleg tega pa moraš biti vsak trenutek pripravljen na to, da se nekaj zgodi, da se premakneš z vozilom, peš ali da narediš fotografijo. Kar pomeni, da ne moreš dremati, brati, brskati po telefoni ali se kako drugače kratkočasiti, saj je zelo verjetno, da ti bo ravno takrat ušlo kaj ključnega.

Nepredvidljiv delovni čas

Že naslov sam nam pove, da delovnik detektiva ni predvidljiv. V nobenem primeru. Prejšnji dan lahko načrtuješ, da boš naslednji dan naredil npr. tri kontrole bolniškega dopusta, poiskal na terenu informacije o osebi, ki jo iščeš, imel sestanek, pa ti en telefonski klic obrne vse na glavo, da moraš nujno opraviti nadzor in te ni domov dva dni. Vsak dan je popolnoma drugačen in nemogoče je karkoli predvideti. Iz tega razloga je tudi lažje delati v kolektivu.

 

Različne oblike dela

Detektivska dejavnosti je širok pojem in tako mora detektiv obvladati vrsto primerov, priporočljivo pa je, da se specializira v eno smer, ker si težko profesionalec v vsem. Z leti smo se tako v našem kolektivu specializirali predvsem za preiskovanje tatvin iz podjetij, nadzore (od lažjih, do zelo težkih, ki se jih drugi detektivi ne lotevajo), do iskanja skritih oseb, iskanja svojcev, mednarodnih poizvedb, opravljanja razgovorov). Skratka – smo suvereni in rešujemo primere, ki so res težki, vendar je vse posledica izkušenj na terenu, različnih usposabljanj tako doma kot v tujini in seveda nenehnem nadgrajevanju (nikoli res ne počivamo v razvoju).

26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. l. RS št. 17/2011) določa delovno področje detektiva.

Detektiv pridobiva informacije o:

 •  osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.
 • Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.
 • Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.
 • Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.
 • Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

Pomembno je, da dela detektiv na področju, za katerega je specializiran, na katerem je strokovnjak. Za to je potrebno veliko izkušenj! Nevešč začetnik v tem poklicu, ki nima mentorstva starejših detektivov, lahko naredi veliko napak, česar bi se morali mlajši, ki prihajajo v ta poklic, zavedati. Vožnje vozila se ne naučiš čez noč, ampak potrebuješ ne samo teorijo ampak kar nekaj praktičnih ur, poleg tega pa si po opravljenem izpitu še 2 leti voznik začetnik. V primerjavi s tem, pa osebi po opravljenem 80-urnem usposabljanju, ki je predvsem teoretično in po opravljenem detektivskem izpitu podelimo detektivsko licenco in lahko takoj prične samostojno opravljati delo detektiva. Dodatni komentarji se mi na tem mestu niti ne zdijo potrebni.

 

Bernarda ŠKRABAR, direktorica

Drag View Close play
Scroll Top